Stål

Stålskelett tillverkar vi själv på vårt laboratorium.